14.02.2014

Logo Euro-Concret

14 lutego 2014 / Możliwość komentowania 14.02.2014 została wyłączona

zamówienia

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych ECDL Start i ECDL Core w ramach projektu pt. „KOMPUTER 50+ – rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT”, zamieszczamy zapytanie ofertowe w wersji elektronicznej. Ofertę należy przesłać osobiście, pocztą, pocztą kurierską lub przez posłańca do siedziby Zamawiającego – Stowarzyszenie Euro-Concret, ul. Kościuszki 35 a 50-011 Wrocław w nieprzekraczalnym terminie od 17.02.2014 do 06.03.2014 do godziny 12.00.