27.03.2017

27 marca 2017 Stowarzyszenie Euro-Concret zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w...

Written by:

27 marca 2017 / Możliwość komentowania 27.03.2017 została wyłączona

Aktualności z poprzedniej strony

26 marca 2017 UWAGA: Zmiana w Załączniku nr 3 Wzór Karty oceny merytorycznej Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie W dniu 23.03.2017 została wprowadzona zmiana w Załączniku nr 3 Wzór...

Written by:

26 marca 2017 / Możliwość komentowania Aktualności z poprzedniej strony została wyłączona

06.03.2017

6 marca 2017 Szanowni Państwo, Działając w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania/ dostarczenie osobiście wstępnej kalkulacji ceny...

Written by:

6 marca 2017 / Możliwość komentowania 06.03.2017 została wyłączona

ICT4U

1 marca 2017 1 Marca 2017r. Stowarzyszenie Euro-Concret, w partnerstwie z firmą WROcomp, rozpoczęło realizację projektu pn. „ICT4U- kompleksowy projekt wsparcia kompetencji TIK”...

Written by:

1 marca 2017 / Możliwość komentowania ICT4U została wyłączona