27.03.2017

Logo Euro-Concret

27 marca 2017 / Możliwość komentowania 27.03.2017 została wyłączona

aktualności

Stowarzyszenie Euro-Concret zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19. września 2016 r., którego przedmiotem jest usługa polegająca na realizacji doradztwa i zindywidualizowanych szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania dotacji w ramach projektu „Szansa na sukces – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia”.

Zapytanie ofertowe – pliki do pobrania (archiwum zip)