27.03.2017

27 marca 2017 Stowarzyszenie Euro-Concret zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w...

Written by:

27 marca 2017 / Możliwość komentowania 27.03.2017 została wyłączona

Aktualności z poprzedniej strony

26 marca 2017 UWAGA: Zmiana w Załączniku nr 3 Wzór Karty oceny merytorycznej Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie W dniu 23.03.2017 została wprowadzona zmiana w Załączniku nr 3 Wzór...

Written by:

26 marca 2017 / Możliwość komentowania Aktualności z poprzedniej strony została wyłączona

06.02.2017

6 lutego 2017 Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi dotyczącymi projektu „Level UP!!!” program wsparcia umiejętności TIK mieszkańców Wielkopolski...

Written by:

6 lutego 2017 / Możliwość komentowania 06.02.2017 została wyłączona