KREATOR – TERMIN NABORU WNIOSKÓW POMOSTOWYCH – REZERWA

31 marca 2022 Szanowni Państwo,   Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami rozpocznie się  4.03.2022 r. i zakończy 11.03.2022 ( do godz....

Written by:

31 marca 2022 / Możliwość komentowania KREATOR – TERMIN NABORU WNIOSKÓW POMOSTOWYCH – REZERWA została wyłączona

KREATOR – wsparcie inwestycyjne uzupełnienie

17 marca 2022 Szanowni Państwo, W związku z przesunięciem środków finansowych w projekcie przyznano dofinansowanie wszystkim osobom znajdującym się na Liście rezerwowej osób do wsparcia...

Written by:

17 marca 2022 / Możliwość komentowania KREATOR – wsparcie inwestycyjne uzupełnienie została wyłączona

KREATOR – dotacje pomostowe – lista

8 lutego 2022 Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy listę wniosków pomostowych, które uzyskały pozytywną ocenę ekspercką i otrzymały dofinansowanie pomostowe. lista wniosków pomostowych...

Written by:

8 lutego 2022 / Możliwość komentowania KREATOR – dotacje pomostowe – lista została wyłączona

KREATOR – nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

30 grudnia 2021 Szanowni Państwo,   Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami rozpocznie się  4.01.2022 r. i zakończy 14.01.2022 ( do godz....

Written by:

30 grudnia 2021 / Możliwość komentowania KREATOR – nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego została wyłączona

KREATOR – aktualizacja Regulaminu przyznawania wsparcia, nowe załączniki

30 grudnia 2021 Szanowni  Państwo, W dniu 29.12.2021 został zaktualizowany Regulamin przyznawania wsparcia w projekcie Kreator (w zakresie wprowadzenia drugiej formy zabezpieczenia umów, tj....

Written by:

30 grudnia 2021 / Możliwość komentowania KREATOR – aktualizacja Regulaminu przyznawania wsparcia, nowe załączniki została wyłączona

KREATOR – aktualizacja list rankingowych – dotacja inwestycyjna

15 grudnia 2021 Szanowni Państwo, W związku z rezygnacją z przyjęcia dotacji inwestycyjnej jednego z Uczestników projektu publikujemy zaktualizowaną listę rankingową osób, które zakwalifikowały...

Written by:

15 grudnia 2021 / Możliwość komentowania KREATOR – aktualizacja list rankingowych – dotacja inwestycyjna została wyłączona

KREATOR – DOTACJA INWESTYCYJNA – LISTA RANKINGOWA!

3 grudnia 2021 Szanowni Państwo, Publikujemy listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do uzyskania dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Kreator”- kompleksowy projekt wsparcia...

Written by:

3 grudnia 2021 / Możliwość komentowania KREATOR – DOTACJA INWESTYCYJNA – LISTA RANKINGOWA! została wyłączona

KREATOR – aktualizacja załącznika a do Biznesplanu – Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej KREATOR

15 października 2021 Szanowni Państwo, W menu Regulamin przyznawania wsparcia – dokumenty do pobrania  zamieszczony został zaktualizowany Załącznik a do Biznesplanu – Potwierdzenie wykonania...

Written by:

15 października 2021 / Możliwość komentowania KREATOR – aktualizacja załącznika a do Biznesplanu – Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej KREATOR została wyłączona

KREATOR – nabór biznesplanów

6 października 2021 Szanowni Państwo, Informujemy, iż nabór biznesplanów wraz z wymaganymi załącznikami rozpocznie się 18.10.2021 r. i zakończy 26.10.2021 r. 1.   Uczestnik projektu może...

Written by:

6 października 2021 / Możliwość komentowania KREATOR – nabór biznesplanów została wyłączona

KREATOR – aktualizacja list rankingowych

23 września 2021 Szanowni Państwo, Zamieszczamy zaktualizowane listy rankingowe po korekcie z dnia 23.09.2021 lista rankingowa nr 2/II/2021 – kobiety – nabór uzupełniający – korekta ...

Written by:

23 września 2021 / Możliwość komentowania KREATOR – aktualizacja list rankingowych została wyłączona