DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – WAŻNE INFORMACJE!

9 września 2021 / Możliwość komentowania DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – WAŻNE INFORMACJE! została wyłączona

aktualności dotacje30plus

Szanowni Państwo,

Wyjaśniamy kwestie dotyczące statusu na rynku pracy osób pracujących:

Kryteria dochodowe ustalone w oparciu o próg interwencji socjalnej (zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej):

  • Dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł
  • Dla osoby w rodzinie – na poziomie 528 zł 

 

Płaca minimalna w 2021 r. – 2800,00 zł brutto

120% płacy minimalnej w 2021 r. – 3360,00 zł brutto