DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – WAŻNE INFORMACJE!

23 sierpnia 2021 / Możliwość komentowania DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – WAŻNE INFORMACJE! została wyłączona

aktualności dotacje30plus

Szanowni Państwo,

Aby wziąć udział w rekrutacji w projekcie wystarczy wypełnić ( i dostarczyć do nas) tylko i wyłącznie Formularz rekrutacyjny (wypełnione części A, B i C). Jest to jedyny wymagany dokument w I etapie rekrutacji.

 

!W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej (do czego zachęcamy – nasze biuro jest czynne od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku), powinny być one dostarczone w zamkniętej i opisanej kopercie – wzór opisu koperty na grafice.

 

!W przypadku składania drogą elektroniczną istnieją dwie ścieżki:

1) w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

2) w formie skanu dokumentu (wypełniony formularz winien być wydrukowany, podpisany i zeskanowany w  1 pliku (!), dodatkowo zalecamy zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu)

obowiązujący adres mailowy: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com