Poniżej znajdują się wszelkie aktualności, dotyczące projektu Absens Carens.

ABSENS CARENS – WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ I POMOSTOWEJ

Szanowni Państwo, Zamieszczamy listy rankingowe dotyczące wsparcia na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego. Każdy Uczestnik Projektu zostanie poinformowany pisemnie o wynikach oceny. Osoby, których wnioski uzyskały rekomendację do dofinansowania otrzymają w najbliższych dniach e-mail ze szczegółowymi informacjami na temat procedury podpisywania umów dotacyjnych. Osoby, które nie uzyskały dofinansowania będą mogły złożyć odwołanie od dokonanej oceny. …

0 komentarzy

ABSENS CARENS

Szanowni Państwo, Informujemy, iż z uwagi na zakończenie szkoleń dla Uczestników grupy 9 Wnioski o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia przyjmowane będą do dnia 20.07.2018r. do godziny 16:00. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

0 komentarzy

ABSENS CARENS – WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ I POMOSTOWEJ

UWAGA!!! WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI -DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ABSENS CARENS ZREKRUTOWANYCH W RAMACH I i II NABORU Informujemy, iż wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Absens carens – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia” można składać osobiście: 1). w …

0 komentarzy

ABSENS CARENS – harmonogram szkoleń – gr. IX

Szanowni Państwo, Zamieszczamy harmonogram szkoleń dla grupy IX. harmonogram szkoleń gr. IX- pobierz

0 komentarzy

ABSENS CARENS

Szanowni Państwo, Informujemy, że w związku z przedłużającą się procedurą odwoławczą, skutkującą wstrzymaniem szkoleń dla gr. 9, dnia 19. czerwca 2018r. zostaną przeprowadzone 6-cio godzinne warsztaty z zakresu pisania biznesplanu. Warsztaty są nieobowiązkowe, a udział w nich jest dobrowolny. Warsztaty odbędą się we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30B (budynek SWPS), w sali nr 54. Zajęcia …

0 komentarzy

ABSENS CARENS

Szanowni Państwo, Informujemy, że zajęcia dla grupy 9 rozpoczną się niezwłocznie po zakończeniu procedury odwoławczej. Stosownie bowiem do postanowień Regulaminu każdy uczestnik który nie został zakwalifikowany do projektu może złożyć odwołanie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o niezakwalifikowaniu do projektu. Pomimo wysłanie natychmiast po opublikowaniu listy rankingowej informacji do wszystkich …

0 komentarzy

ABSENS CARENS

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI -DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ABSENS CARENS  ZREKRUTOWANYCH W RAMACH I i II NABORU Informujemy, iż wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Absens carens – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia” można składać osobiście: 1). w Świdnicy w dniach …

0 komentarzy

Harmonogramy grup: V, VI, VII, VIII

Poniżej zamieszczamy harmonogramy dla grup. GR V GR VI GR VII GR VIII

0 komentarzy

ABSENS CARENS – WYNIKI REKRUTACJI (drugi nabór)

Wyniki dla II tury: tereny rewitalizowane osoby z orzeczeniami

0 komentarzy

ABSENS CARENS – WYNIKI REKRUTACJI – AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo, Publikujemy zaktualizowane listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Pliki do pobrania: lista rankingowa obszary wiejskie kobiety – aktualizacja 4 lista rankingowa obszary wiejskie mężczyźni – aktualizacja 4

0 komentarzy