Poniżej znajdują się wszelkie aktualności, dotyczące projektu Absens Carens.

DOTACJE 30 PLUS – Absens carens

Szanowni Uczestnicy Projektu Absens Carens, W związku z tym, iż w dniach 19-20. maja br. nasze biuro jest nieczynne wydłużamy nabór wniosków o przyznanie dotacji pomostowych do dnia 06.06.2022. ze

0 komentarzy

DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo, Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami rozpocznie się  9.05.2022 r. i zakończy 24.05.2022 ( do godz. 23:59 r. – dotyczy wniosków składanych elektronicznie) Wniosek wraz  załącznikami należy złożyć w DWÓCH identycznych egzemplarzach.   Prosimy zweryfikować czy na 1 stronie opracowywanego przez Państwa wniosku znajdują się dane Beneficjenta oraz tytuł projektu. W wersji …

0 komentarzy

DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – DOTACJA INWESTYCYJNA – LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy listę rankingową osób, które zostały zakwalifikowane do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ABSENS CARENS   Wszystkim serdecznie gratulujemy! W najbliższym czasie rozesłane zostaną pisma informujące o otrzymanym dofinansowaniu oraz wykaz wymaganych załączników niezbędnych przy podpisaniu umowy inwestycyjnej  

0 komentarzy

DOTACJE 30 PLUS – Absens carens- przedłużenie naboru biznesplanów

Szanowni Państwo, Przedłużamy termin naboru biznesplanów do 01.04.2022. Wszystkie podane wcześniej informacje i zasady naboru pozostają bez zmian.

0 komentarzy

DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – Ogłoszenie o naborze biznesplanów

Szanowni Państwo, Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Absens carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska   wraz z wymaganymi załącznikami rozpocznie się  15.03.2022 r. i zakończy 28.03.2022 r. do godziny 23:59. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, …

0 komentarzy

DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – szkolenia

Szanowni Uczestnicy Projektu Absens Carens, Rozpoczynamy szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej  w projekcie Absens carens – DOTACJE 30 PLUS.   W związku z sytuacją pandemiczną w naszym kraju, ze względów bezpieczeństwa, podjęliśmy decyzję, przy konsultacji z DWUP, iż szkolenia dla wszystkich Uczestników projektu odbędą się zdalnie. Za organizację i realizację zadania związanego …

0 komentarzy

DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – Aktualizacja list rankingowych 250122

Szanowni Państwo, W związku  rezygnacją 1 uczestnika (1K) publikujemy zaktualizowane listy rankingowe. Lista zbiorcza osób zakwalifikowanych do projektu Absens carens – korekta – 250122 A podlista – kobiety zakwalifikowane Absens carens- korekta Lista zbiorcza rezerwowa do projektu Absens carens – korekta – 250122 A podlista- kobiety rezerwa Absens carens – korekta

0 komentarzy

DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – Aktualizacja list rankingowych 210122

Szanowni Państwo, W związku  wykreśleniem 3 uczestników (2K, 1M) publikujemy zaktualizowane listy rankingowe. Lista zbiorcza osób zakwalifikowanych do projektu Absens carens – korekta – 210122 A podlista – kobiety zakwalifikowane Absens carens- korekta B podlista – mężczyźni zakwalifikowani Absens carens – korekta   Lista zbiorcza rezerwowa do projektu Absens carens – korekta – 210122 A …

0 komentarzy

DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – Aktualizacja list rankingowych 120122

Szanowni Państwo, W związku  rezygnacją 2 uczestników (1K, 1M) publikujemy zaktualizowane listy rankingowe. Lista zbiorcza osób zakwalifikowanych do projektu Absens carens – korekta – 120122 A podlista – kobiety zakwalifikowane Absens carens- korekta B podlista – mężczyźni zakwalifikowani Absens carens – korekta   Lista zbiorcza rezerwowa do projektu Absens carens – korekta – 120122 A …

0 komentarzy

DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – LISTY RANKINGOWE

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listę zbiorczą osób zakwalifikowanych do projektu, która została również rozbita na poszczególne parytety określone w REGULAMINIE REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (płeć, status na rynku pracy oraz zamieszkiwanie na obszarze wiejskim). LISTA ZBIORCZA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU ABSENS CARENS A PODLISTA – KOBIETY ZAKWALIFIKOWANE ABSENS CARENS B PODLISTA – MĘŻCZYŹNI ZAKWALIFIKOWANI ABSENS …

0 komentarzy