Poniżej znajdują się wszelkie aktualności, dotyczące projektu Absens Carens.

DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – aktualizacja regulaminu projektu, nowe dokumenty

Szanowni Państwo, W dniu 15.10.2021r. na stronie internetowej projektu  REGULAMIN PROJEKTU I INNE DOKUMENTY został zamieszczony zaktualizowany Regulamin projektu – wersja obowiązująca od dnia 15.10.2021 oraz zamieszczone zostały  dokumenty: Zał. 2.1 – Zbiór oświadczeń uczestnika projektu Zał. 2.2 – Zgoda RODO dotyczy zwykłych danych osobowych Zał. 2.3 – Zgoda RODO dotyczy szczególnych kategorii danych osobowych

0 komentarzy

DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – WAŻNE INFORMACJE!

  Szanowni Państwo, W związku z licznie pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi oświadczenia nr 7 w Części C formularza rekrutacyjnego do projektu Absens Carens wyjaśniamy, iż planowana przez Państwa działalność nie może być prowadzona, ani nie mogła być prowadzona w ciągu ostatnich 12 m-cy, przez członka rodziny z wykorzystaniem tych samych zasobów materialnych, które …

0 komentarzy

DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – WAŻNE INFORMACJE!

Szanowni Państwo, Wyjaśniamy kwestie dotyczące statusu na rynku pracy osób pracujących: Kryteria dochodowe ustalone w oparciu o próg interwencji socjalnej (zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej): Dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł Dla osoby w rodzinie – na poziomie 528 zł    Płaca minimalna w 2021 …

0 komentarzy

DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – Wyjaśniamy niejasne – oświadczenia

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy Część C Formularza rekrutacyjnego, w której pokazane jest w jaki sposób wypełnione oświadczenia kwalifikują do udziału w projekcie. Osoby, które nie mogą wypełnić  oświadczeń w Części C Formularza rekrutacyjnego  w sposób jaki przedstawiamy  nie kwalifikują się formalnie do udziału w projekcie  / nie mogą być uczestnikami projektu Kreator/. Ważne: W oświadczeniach należy dokonać …

0 komentarzy

DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – WAŻNE INFORMACJE!

Szanowni Państwo, Aby wziąć udział w rekrutacji w projekcie wystarczy wypełnić ( i dostarczyć do nas) tylko i wyłącznie Formularz rekrutacyjny (wypełnione części A, B i C). Jest to jedyny wymagany dokument w I etapie rekrutacji.   !W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej (do czego zachęcamy – nasze biuro jest czynne od 9.00 …

0 komentarzy

DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – REKRUTACJA DO PROJEKTU!!!

INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTU „ABSENS CARENS” – KOMPLEKSOWY PROJEKT WSPARCIA SAMOZATRUDNIENIA MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA   Ogłaszamy nabór dokumentów rekrutacyjnych. Termin, od którego można składać formularze rekrutacyjne:  31.08.2021 g. 00:01 Termin, do którego można składać formularze rekrutacyjne: 22.09.2021 g.23:59   Ilość miejsc w projekcie: 96 Ilość dotacji: 95   Wszystkie wymagane dokumenty: Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić …

0 komentarzy

DOTACJE 30 PLUS – Absens carens – aktualizacja Regulaminu projektu i Załącznika 6b Diagnoza potrzeb

Szanowni Państwo, W dniu 18.08.2021r. na stronie internetowej projektu  REGULAMIN PROJEKTU I INNE DOKUMENTY zostały zamieszczone aktualne wersje następujących dokumentów: Regulaminu projektu – wersja obowiązująca od dnia 18.08.2021 Załącznik 6b – Diagnoza potrzeb

0 komentarzy

DOTACJE 30 PLUS – Startujemy!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, iż wystartowała strona internetowa projektu „Absens carens”– kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska. www.euro-concret.pl/dotacje30plus Znajdziecie tu Państwo wszystkie informacje dotyczące projektu oraz dokumenty. Zamieszczać tu będziemy także ważne komunikaty i na bieżąco będziemy informować o postępach w realizacji projektu.

0 komentarzy

Absens Carens -Dotacje 30plus

0 komentarzy