Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Euro-Concret, w partnerstwie z firmą Wrocomp, w dniu 01.06.2017
rozpoczęło realizację projektu „ICT. Damy radę!!!”. ( zakończenie projektu: 31.05.2018)
W ramach projektu planujemy przeszkolić 288 osób z terenu Dolnego Śląska.
Projekt jest skierowany do osób, które spełniają następujące kryteria:
– ukończony 25 r.ż.,
– posiadanie niskich kwalifikacji: wykształcenie do ISCED 3 włącznie ( ponadgimnazjalne,
gimnazjalne, podstawowe lub niższe),
– miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów KC, na obszarze jednego z powiatów:
wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego,
lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego,
wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego,
– chęć podniesienia kompetencji,
– brak znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym.

Zapraszamy Państwa do udziału w darmowych szkoleniach komputerowych.. Darmowe
Szkolenie Komputerowe składa się z modułów:

  • Internetu,
  • Obsługi komputera,
  • Rozwiązywania problemów,
  • Bezpieczeństwa w sieci,
  • Programów biurowych (MS Word, MS Exel oraz MS PowerPoint)

Szkolenia odbywają się na poziomie podstawowym.
Każdy uczestnik w ramach uczestnictwa w projekcie otrzyma materiały dydaktyczne w
postaci książki.
Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia a po egzaminie zewnętrznym certyfikat ITpass w
pełni zgodny z DIGCOMP.
Kurs komputerowy trwa 80 godzin lekcyjnych.
Zajęcia podczas trwania kursu będą odbywać się w państwa miejscowościach –
w grupach ok. 12 Uczestników, – w dogodnych dla Uczestników terminach, w
wyznaczonych salach.
Zajęcia będą realizowane w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na:
e-mail: rekrutacja@it7.com.pl lub stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com
tel: 71 336 00 47 lub 71 341 05 19 lub 500 520 027

REKRUTACJA: TEL. 609 150 122

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!