logo opolskie

ICT4U- kompleksowy projekt wsparcia kompetencji TIK

Szanowni Państwo,
Marca 2017r. Stowarzyszenie Euro-Concret, w partnerstwie z firmą Wrocomp, rozpoczęło realizację projektu pn. „ICT4U- kompleksowy projekt wsparcia kompetencji TIK”

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności obsługi i wykorzystania technologii ICT potwierdzonych certyfikatem nabycia kompetencji na poziomie A(Digital Competence Framework),przez conajmniej 260 os. powyżej 18 roku życia, posiadających niskie kwalifikacje, zamieszkałych w rozumieniu KC i/lub uczących się i/lub pracujących na terenie województwa opolskiego znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Oferujemy – bezpłatnie –  szkolenia w 5 obszarach:

  1. informacja
  2. komunikacja
  3. tworzenie treści
  4. bezpieczeństwo
  5. rozwiązywanie problemów obejmujących
Logo Euro-Concret

ICT4U

Rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców.

0 komentarzy

Każdy uczestnik w ramach uczestnictwa w projekcie otrzyma materiały dydaktyczne w postaci książki.
Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia a po egzaminie zewnętrznym certyfikat ITpass w pełni zgodny z DIGCOMP.
Kurs komputerowy trwa 80 godzin lekcyjnych.
Zajęcia podczas trwania kursu będą odbywać się w państwa miejscowościach – w grupach ok. 12 Uczestników, – w dogodnych dla Uczestników terminach, w wyznaczonych salach.
Zajęcia będą realizowane w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.

Szczegółowe informacje nt rekrutacji uzyskać można pod następującymi numerami telefonów: 77 544 99 69 lub 500 520 027.

 

W naszych szkoleniach komputerowych wzięło już udział prawie 3000 osób!!!

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Zapraszamy do udziału w projekcie.