„KKPO – Kompleksowy Komputerowy Program Odnowy”
– projekt szkoleniowy w zakresie nauki obsługi technologii
informacyjno-komunikacyjnych

Masz ukończony 50 rok życia?
Masz potrzebę podniesienia własnych kompetencji?
Mieszkasz w województwie pomorskim?
Chcesz nauczyć się wykorzystywać skutecznie komputer oraz Internet?
W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!

02.10.2017

Do działu dokumenty, dodane zostały pliki do pobrania następujące pliki do pobrania: Regulamin projektu, Formularz rekrutacyjny; Karta oceny formularza; Słownik pojęć.

0 komentarzy

 

Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne,
Osi Priorytetowej V Zatrudnienie,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020