Stowarzyszenie Euro-Concret, w terminie od 01.04.2019 do 15.12.2019, w ramach zadania publicznego dotyczącego podniesienia poziomu świadomości prawnej i upowszechniania wśród seniorów młodzieży wiedzy z zakresu prawa konsumentów oraz środków ochrony prawnej przed oszustwami i wyłudzeniami, realizuje projekt pt. „Mam prawa i nie zawaham się ich użyć – szkolenia z zakresu praw konsumenta dla seniorów i młodzieży z obszaru powiatu wrocławskiego”

Obszar objęty projektem to następujące gminy powiatu wrocławskiego: Sobótka, Mietków, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Czernica.

 

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań:

1. Przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży szkolnej z zakresu wybranych aspektów prawa konsumenckiego– zajęcia będą przeprowadzone w szkołach podstawowych i/lub gimnazjalnych i/lub zawodowych i/lub średnich w następujących gminach powiatu wrocławskiego: Sobótka, Mietków, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Czernica.

2. Przeprowadzenie szkoleń dla seniorów (osoby w wieku 60+) z zakresu wybranych aspektów prawa konsumenckiego – zajęcia przeprowadzane będą w miejscach, w których skupiają się osoby starsze (np. uniwersytet trzeciego wieku, klub seniora, świetlica wiejska, JST, inne podmioty zajmujące się osobami w weku senioralnym zainteresowane zorganizowaniem szkolenia) z terenu następujących gmin powiatu wrocławskiego: Sobótka, Mietków, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Czernica.

3. Przygotowanie i dystrybucja ( w formie elektronicznej) materiałów informacyjnych dotyczących prawa konsumentów z danymi kontaktowymi do głównych organizacji (specjalistycznych jednostek publicznych i pozarządowych), które świadczą bezpłatną pomoc prawną w sprawach konsumenckich polegającą na pomocy prawnej w skomplikowanych bądź specjalistycznych sprawach, bądź też takich, w których niezbędne jest przygotowanie wystąpień pisemnych czy procesowych. Materiały te będą przekazywane zarówno szkołom ( tym biorącym udział w projekcie, jak i tym, które z jakiś przyczyn udziału w szkoleniach nie będą brały) oraz podmiotom, które zajmują się osobami starszymi.

Dodatkowo w materiałach tych będą zawarte informacje o możliwości nieodpłatnego skorzystania w wersji elektronicznej z poradnika przygotowanego przez Stowarzyszenie Euro-Concret w grudniu 2018r pt. „Konsumenci seniorzy a sprzedaż bezpośrednia – prawa i zagrożenia”. (poradnik dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej)

 

Przykładowa tematyka poruszana podczas realizowanych przez nas zajęć:

1. Podstawowe prawa konsumenta
2. Podstawowe aspekty prawa umów – praktyczne wskazówki,
3. Jak reklamować towary czyli omówienie gwarancji i rękojmi,
4. Umowy zawierane na odległość – co należy wiedzieć,
5. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, a nieuczciwe praktyki podczas pokazów, przy sprzedaży
usług telekomunikacyjnych, prądu, gazu
6. Zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie mogą spotkać członków rodzin młodzieży i seniorów
7. Zagrożenia finansowe związane z kupnem polisolokat, kredytów w obcej walucie i obligacji korporacyjnych

Program szkolenia jest modyfikowany stosownie do grupy odbiorców (grupy szkoleniowej).

Osoby przygotowujące i prowadzące zajęcia to prawnicy w wieloletnim doświadczeniem posiadający stosowne przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne oraz doświadczenie w udzielaniu porad prawnych konsumentom i w prowadzeniu zajęć zarówno dla młodzieży jak i dla konsumentów-seniorów. Posiadane doświadczenie pozwala ocenić z jakiego rodzaju sytuacjami konsumenci mają najczęściej problem oraz jakiego rodzaju nieuczciwe praktyki rynkowe są wobec nich stosowane. Doświadczenie dydaktyczne pozwala na przygotowanie zajęć na poziomie dostosowanym do odbiorcy.

Oferowane w ramach projektu szkolenia są bezpłatne.

Szczegółowych informacji nt. merytoryki i spraw organizacyjnych dotyczących szkoleń udzielamy telefonicznie i mailowo:

tel. 500 520 027
e-mail: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com

 

Zadanie publiczne pt.: „Mam prawa i nie zawaham się ich użyć – szkolenia z zakresu praw konsumenta dla seniorów i młodzieży z obszaru powiatu wrocławskiego” finansowane jest ze środków Powiatu Wrocławskiego.
Logo Euro-Concret