KREATOR – aktualizacja list rankingowych

20 sierpnia 2021 / Możliwość komentowania KREATOR – aktualizacja list rankingowych została wyłączona

aktualności Kreator

Szanowni Państwo,

W związku z dokonaniem skreślenia z listy nr 3/I/2021 jednego z uczestników projektu osoba z 1 miejsca z listy rezerwowej nr 4/II/2021 została przeniesiona na listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (lista nr 3/II/2021).
Z uwagi na powyższe zamieszczamy korekty następujących list: