KREATOR – aktualizacja Regulaminu przyznawania wsparcia, nowe załączniki

30 grudnia 2021 / Możliwość komentowania KREATOR – aktualizacja Regulaminu przyznawania wsparcia, nowe załączniki została wyłączona

aktualności Kreator

Szanowni  Państwo,

W dniu 29.12.2021 został zaktualizowany Regulamin przyznawania wsparcia w projekcie Kreator (w zakresie wprowadzenia drugiej formy zabezpieczenia umów, tj. poręczenia) oraz Załączniki 4 i 12. Dodano ponadto nowe załączniki, tj. Załączniki 17, 18, 19 i 20.

Wszystkie dokumenty dostępne są w zakładce REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA – DOKUMENTY DO POBRANIA