KREATOR – DOTACJA INWESTYCYJNA – LISTA RANKINGOWA!

3 grudnia 2021 / Możliwość komentowania KREATOR – DOTACJA INWESTYCYJNA – LISTA RANKINGOWA! została wyłączona

aktualności Kreator

Szanowni Państwo,

Publikujemy listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do uzyskania dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Kreator”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska”

  1. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego – inwestycyjnego

  2. Lista rezerwowa

WAŻNE:

Wszystkie osoby zakwalifikowane do udzielenia wsparcia inwestycyjnego zostaną o tym fakcie poinformowane pisemnie. W przesłanej informacji opisane zostaną kolejne etapy postępowania, zostanie podany termin rejestracji działalności gospodarczej i wykaz koniecznych dokumentów.

 

W najbliższym czasie będziemy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia dokładnego terminu podpisania umowy o dofinansowanie ze wszystkimi Uczestnikami, którzy zostali zakwalifikowani do uzyskania wsparcia dotacyjnego.

 

Z osobami z listy rezerwowej też pozostajemy w kontakcie J

 

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy!