KREATOR – wyjaśniamy niejasne:)

28 kwietnia 2021 / Możliwość komentowania KREATOR – wyjaśniamy niejasne:) została wyłączona

aktualności Kreator

Szanowni Państwo,
Przypominamy:
Projekt „KREATOR” skierowany jest do OSÓB, KTÓRE UTRACIŁY ZATRUDNIENIE PO 1.03.2020r. Osoba, która utraciła zatrudnienia po 1 marca 2020 to:
 osoba, która była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie/ umowa o dzieło) i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (bez względu na długość trwania tej umowy) Jako uczestników projektu, którzy po 1 marca 2020 r. stracili zatrudnienie należy rozumieć osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub takie, którym wygasła umowa. Uczestnikami projektu mogą być też osoby, z którymi rozwiązano umowę za porozumieniem stron
 osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r. jeśli minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu, oraz do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy.