Poniżej znajdują się wszelkie aktualności, dotyczące projektu Kreator.

 

KREATOR – aktualizacja załącznika a do Biznesplanu – Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej KREATOR

Szanowni Państwo, W menu Regulamin przyznawania wsparcia – dokumenty do pobrania  zamieszczony został zaktualizowany Załącznik a do Biznesplanu – Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej KREATOR  (wersja obowiązująca od 15.10.2021).

0 komentarzy

KREATOR – nabór biznesplanów

Szanowni Państwo, Informujemy, iż nabór biznesplanów wraz z wymaganymi załącznikami rozpocznie się 18.10.2021 r. i zakończy 26.10.2021 r. 1.   Uczestnik projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień. 2.       Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi …

0 komentarzy

KREATOR – harmonogram szkoleń grupa 10

Szanowni Państwo, W dziale HARMONOGRAMY SZKOLEŃ zamieszczamy ( do pobrania) harmonogram szkoleń grupy szkoleniowej: 10 Wrocław. Osoby zakwalifikowane do tej grupy zostały o tym fakcie poinformowane telefonicznie.

0 komentarzy

KREATOR – harmonogram szkoleń grupa 9

Szanowni Państwo, W dziale HARMONOGRAMY SZKOLEŃ zamieszczamy ( do pobrania) harmonogram szkoleń grupy szkoleniowej: 9 Wrocław. Osoby zakwalifikowane do tej grupy zostały o tym fakcie poinformowane telefonicznie.

0 komentarzy

KREATOR – aktualizacja list rankingowych

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy zaktualizowane listy rankingowe osób przyjętych do uczestnictwa w projekcie Kreator. Lista nr 3/II/2021 –  lista mężczyzn II nabór korekta 15.09.2021 Lista nr 4/II/2021 – lista rezerwowa II nabór korekta 15.09.2021 Lista nr 3/I/2021 – lista rankingowa mężczyzn I nabór korekta 15.09.2021

0 komentarzy

KREATOR – aktualizacja list rankingowych

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy zaktualizowane listy rankingowe osób przyjętych do uczestnictwa w projekcie Kreator. Lista nr 3/II/2021 – lista mężczyzn II nabór  korekta 14.09.2021 Lista nr 4/II/2021 – lista rezerwowa II nabór korekta 14.09.2021

0 komentarzy

KREATOR – harmonogram szkoleń grupa 8

Szanowni Państwo, W dziale HARMONOGRAMY SZKOLEŃ zamieszczamy ( do pobrania) harmonogram szkoleń grupy szkoleniowej: 8 Świdnica. Osoby zakwalifikowane do tej grupy zostały o tym fakcie poinformowane telefonicznie.

0 komentarzy

KREATOR – harmonogram szkoleń grupa 7

Szanowni Państwo, W dziale HARMONOGRAMY SZKOLEŃ zamieszczamy ( do pobrania) harmonogram szkoleń grupy szkoleniowej: 7 Wrocław. Osoby zakwalifikowane do tej grupy zostały o tym fakcie poinformowane telefonicznie.

0 komentarzy

KREATOR – harmonogram szkoleń grupa 6

Szanowni Państwo, W dziale HARMONOGRAMY SZKOLEŃ zamieszczamy ( do pobrania) harmonogram szkoleń grupy szkoleniowej: 6 Wrocław. Osoby zakwalifikowane do tej grupy zostały o tym fakcie poinformowane telefonicznie.

0 komentarzy

KREATOR – aktualizacja list rankingowych

Szanowni Państwo, W związku z rezygnacją jednego z kandydatów z udziału w projekcie oraz z wprowadzeniem innej osoby do projektu, z listy rezerwowej, publikujemy zaktualizowane listy rankingowe. Lista 3/II/2021 – lista mężczyzn II nabór korekta 27.08.2021 Lista 4/II/2021 – lista rezerwowa II nabór korekta 27.08.2021

0 komentarzy

KREATOR – harmonogram szkoleń grupa 5

Szanowni Państwo, W dziale HARMONOGRAMY SZKOLEŃ zamieszczamy ( do pobrania) harmonogram szkoleń grupy szkoleniowej: 5 Świdnica. Osoby zakwalifikowane do tej grupy zostały o tym fakcie poinformowane telefonicznie.

0 komentarzy

KREATOR – aktualizacja list rankingowych

Szanowni Państwo, W związku z rezygnacją jednego z Uczestników z udziału w projekcie oraz z wprowadzeniem innego Uczestnika do projektu, z listy rezerwowej, publikujemy zaktualizowane listy rankingowe. Lista 3/II/2021 – lista mężczyzn II nabór korekta 23.08.2021 Lista 4/II/2021 – lista rezerwowa II nabór korekta 23.08.2021  

0 komentarzy

KREATOR – aktualizacja list rankingowych

Szanowni Państwo, W związku z dokonaniem skreślenia z listy nr 3/I/2021 jednego z uczestników projektu osoba z 1 miejsca z listy rezerwowej nr 4/II/2021 została przeniesiona na listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (lista nr 3/II/2021). Z uwagi na powyższe zamieszczamy korekty następujących list: Lista nr 4/II/2021 – lista rezerwowa korekta nabór II 20.08.2021 …

0 komentarzy

KREATOR – zmiana harmonogramu grupy 3 Wrocław

Szanowni Państwo, Zmienił się harmonogram szkolenia dla Grupy 3 Wrocław. Uległo zmianie miejsce realizacji szkolenia.  Aktualny harmonogram do pobrania tutaj: HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

0 komentarzy

KREATOR – harmonogram szkoleń grupa 4

Szanowni Państwo, W dziale HARMONOGRAMY SZKOLEŃ zamieszczamy ( do pobrania) harmonogram szkoleń grupy szkoleniowej: 4 Wrocław. Osoby zakwalifikowane do tej grupy zostały o tym fakcie poinformowane telefonicznie.

0 komentarzy

KREATOR – LISTY RANKINGOWE II NABÓR

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listy rankingowe (do pobrania w pdf) osób przyjętych do projektu do projektu KREATOR w ramach II naboru: Lista nr 1.II.2021 – miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze – nabór uzupełniający Lista nr 2.II.2021 – kobiety – nabór uzupełniający Lista nr 3.II.2021 – mężczyźni – nabór uzupełniający Lista nr 4.II.2021 – mężczyźni …

0 komentarzy

KREATOR – listy rankingowe z I naboru po korektach

Szanowni Państwo, Zamieszczamy skorygowane listy osób zrekrutowanych do projektu Kreator w ramach I naboru, który trwał w okresie od 22.04.2021 do 13.05.2021. Korekty wynikają z rezygnacji w uczestnictwie w projekcie lub z niewywiązania się z obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikowalność. Korekty nie dotyczą osób biorących udział w II naborze.   Lista rankingowa 1.I.2021 – miasta …

0 komentarzy

KREATOR – harmonogramy szkoleń grup 1,2,3

Szanowni Państwo, W dziale HARMONOGRAMY SZKOLEŃ zamieszczamy ( do pobrania) harmonogramy szkoleń następujących grup szkoleniowych: 1 Wrocław, 2 Świdnica, 3 Wrocław: Osoby zakwalifikowane do powyższych grup zostały o tym fakcie poinformowane telefonicznie.  

0 komentarzy

KREATOR – przedłużenie rekrutacji!

Szanowni Państwo, Do 09.07.2021 do godz. 23.59 wydłużamy termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do projektu KREATOR, w ramach którego Uczestnik może otrzymać bezpłatną i bezzwrotną dotację na otwarcie własnej firmy. Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji serdecznie zapraszamy!

0 komentarzy

KREATOR – rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Państwo, Przypominamy, iż rekrutacja uzupełniająca do projektu Kreator została wydłużona do 07.07. 2021. Ogłoszenie list rankingowych dotyczących I naboru nie ma żadnego wpływu na przebieg aktualnej rekrutacji. Wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji i udziałem w projekcie Kreator serdecznie zapraszamy do kontaktu i składania formularzy rekrutacyjnych.  

0 komentarzy

KREATOR – LISTY RANKINGOWE I NABÓR

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listy rankingowe (do pobrania w pdf) osób przyjętych do projektu do projektu KREATOR w ramach I naboru: Lista nr 1/I/2021 – miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze Lista nr 2/I/2021 – kobiety Lista nr 3/I/2021 – mężczyźni Łącznie do projektu przyjęto 74 osoby. Wszystkim serdecznie gratulujemy! W najbliższych dniach wszystkie osoby zakwalifikowane do …

0 komentarzy

KREATOR – Przedłużenie rekrutacji!

Szanowni Państwo, Do 07.07.2021 do godz. 23.59 wydłużamy termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do projektu KREATOR, w ramach którego Uczestnik może otrzymać bezpłatną i bezzwrotną dotację na otwarcie własnej firmy.  

0 komentarzy

KREATOR – aktualizacja Załącznika f do Biznesplanu

Szanowni Państwo, W dniu 18.06.2021r. dokonana została aktualizacja  Załącznika f do Biznesplanu – Zbiór oświadczeń. Zmiany dotyczą zawartych tam oświadczeń zgodnie ze wskazaniem DWUP. Dokumenty aktualne zamieszczone są w zestawieniu, natomiast wersje archiwalne zostały przesunięte na dół strony.

0 komentarzy

KREATOR – aktualizacja Regulaminu rekrutacji i Załącznika nr 5

Szanowni Państwo, W dniu 10.06.2021r. dokonana została aktualizacja  Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu Kreator oraz Załącznika nr5 – Karta oceny predyspozycji Kandydata. Zmiany dotyczą sposobu dokumentowania etapu 3 rekrutacji Uczestników do projektu, tj. doradztwa zawodowego. Dokumenty aktualne zamieszczone są w zestawieniu, natomiast wersje archiwalne zostały przesunięte na dół strony.

0 komentarzy

KREATOR – wyjaśniamy niejasne – formaty plików

Szanowni Państwo, Przypominamy, iż w przypadku składania Formularza rekrutacyjnego w wersji elektronicznej należy złożyć go  w jednym z formatów : „word” – .doc/.docx lub jako plik open office – .odt .   Zapisanie formularza w innym formacie np. jpg, .png, .bmp itp.  uznane zostanie za błąd formalny. Część B Formularza rekrutacyjnego nie może zawierać więcej niż 10 000 znaków (ze spacjami) – weryfikowane wyłącznie …

0 komentarzy

KREATOR – wyjaśniamy niejasne – oświadczenia

KREATOR – WYJAŚNIAMY NIEJASNE   Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy Część C Formularza rekrutacyjnego, w której pokazane jest w jaki sposób wypełnione oświadczenia kwalifikują do udziału w projekcie.   Osoby, które nie mogą wypełnić  oświadczeń w Części C Formularza rekrutacyjnego  w sposób jaki przedstawiamy  nie kwalifikują się formalnie do udziału w projekcie  / nie mogą być …

0 komentarzy

KREATOR – aktualizacja załączników do Regulaminu rekrutacji

Szanowni Państwo, W dniu 27.05.2021r. dokonana została aktualizacja dwóch załączników do Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu Kreator: Załącznika nr1 – Formularz rekrutacyjny (zamiana kolorystyki logotypów w końcowym oświadczeniu uczestnika projektu) oraz Załącznika nr 6 – Opis sektorów wykluczonych (korekta kodu PKD w tabeli 5 z 18.89 na 10.89) Dokumenty aktualne zamieszczone są w zestawieniu, natomiast …

0 komentarzy

KREATOR – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!!! 09.06-28.06.2021r.

Szanowni Państwo, Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą!   Na podstawie §7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Kreator” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska ogłaszamy nabór uzupełniający mający na celu zrekrutowanie brakującej liczby uczestników. Termin, od którego można składać formularze rekrutacyjne:  09.06.2021 g. 00:01 Termin, do którego można składać formularze rekrutacyjne:  28.06.2021 g. 23:59   Łączna …

0 komentarzy

KREATOR – WAŻNE!

KREATOR – WAŻNE! Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż w najbliższym czasie ogłoszony zostanie dodatkowy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Kreator. To informacja szczególnie ważna dla osób, które nie zdążyły złożyć formularzy do 13.05.2021 lub o projekcie dowiedziały się już po zakończonym naborze. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia na otwarcie własnej firmy zapraszamy do kontaktu z …

0 komentarzy

KREATOR – rekrutacja

Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się końcem naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu KREATOR (termin upływa 13.05.2021!!!) ponawiamy prośbę do wszystkich osób chcących złożyć dokumenty osobiście w naszym biurze o umawianie się telefonicznie na konkretny dzień i godzinę. W związku z wciąż trwającym okresem pandemii chcemy zapewnić Państwu maksymalne bezpieczeństwo i staramy się robić wszystko, …

0 komentarzy

KREATOR – wyjaśniamy niejasne:)

Szanowni Państwo, Przypominamy: Projekt „KREATOR” skierowany jest do OSÓB, KTÓRE UTRACIŁY ZATRUDNIENIE PO 1.03.2020r. Osoba, która utraciła zatrudnienia po 1 marca 2020 to:  osoba, która była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie/ umowa o dzieło) i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (bez względu na długość trwania tej umowy) …

0 komentarzy

KRETOR – Jakie dokumenty trzeba złożyć by wziąć udział w rekrutacji, jak adresować kopertę

Szanowni Państwo, Aby wziąć udział w rekrutacji w projekcie Kreator wystarczy wypełnić ( i dostarczyć do nas) tylko i wyłącznie Formularz rekrutacyjny (wypełnione części A, B i C). Jest to jedyny wymagany dokument w I etapie rekrutacji. W przypadku składania drogą elektroniczną istnieją dwie ścieżki: 1) w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za …

0 komentarzy

Kreator – rekrutacja do projektu!

INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTU „KREATOR” – KOMPLEKSOWY PROJEKT WSPARCIA SAMOZATRUDNIENIA MŁODYCH MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA   Ogłaszamy nabór dokumentów rekrutacyjnych. Termin, od którego można składać formularze rekrutacyjne:  22.04.2021 g. 00:01 Termin, do którego można składać formularze rekrutacyjne: 13.05.2021 g.23:59 Ilość miejsc w projekcie: 120 Ilość dotacji: 108 Wszystkie wymagane dokumenty: Formularz zgłoszeniowy- do pobrania ze …

0 komentarzy

KREATOR – regulamin przyznawania wsparcia

Szanowni Państwo, Na stronie www projektu Kreator, w menu REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA, zamieszczony został Regulamin przyznawania wsparcia w postaci środków finansowych  wraz z załącznikami. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. UWAGA: Rekrutacja zostanie ogłoszona w najbliższym czasie! Na wszelkie dodatkowe pytania odpowiadamy telefonicznie, mailowo i poprzez komunikatory Messenger i Instagram.

0 komentarzy

KREATOR – regulamin rekrutacji

Szanowni Państwo, Na stronie www projektu Kreator, w menu REGULAMIN REKRUTACJI, zamieszczony został Regulamin rekrutacji Uczestników do projektu wraz z załącznikami. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. UWAGA: Rekrutacja zostanie ogłoszona w najbliższym czasie (po akceptacji przez DWUP pozostałych niezbędnych dokumentów). Na wszelkie dodatkowe pytania odpowiadamy telefonicznie, mailowo i poprzez komunikatory …

0 komentarzy

KREATOR – WEBINARIUM

Szanowni Państwo, 23. marca br., w godz. 10.00 – 11.00 zapraszamy na kolejny webinar organizowany przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, tym razem we współpracy z inQUBE Uniwersyteckim Inkubatorem Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Podczas spotkania on-line eksperci z PIFE oraz Stowarzyszenia Euro-Concret opowiedzą o dostępnych dotacjach oraz pożyczkach na …

0 komentarzy

KREATOR

Szanowni Państwo, 1. Pragniemy poinformować, iż w niedługim czasie ogłosimy dokumentację projektową i podamy termin naboru Uczestników do projektu „Kreator”. 2. Obecnie  oczekujemy na akceptację przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przygotowanych przez nas dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia działań rekrutacyjnych ( w tym regulaminu projektu). Gdy to nastąpi udostępnimy Państwu całą niezbędną dokumentację, z którą będzie …

0 komentarzy