Dokumenty znajdujące się poniżej zamieszczone są w formacie plików do pobrania. W celu  zapoznania się z treścią każdego z nich należy kliknąć w tytuł danego dokumentu.

 

Regulamin przyznawania wsparcia w postaci środków finansowych:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W PROJEKCIE  „Kreator” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska (wersja obowiązująca od 29.12.2021)

 

Lista załączników do Regulaminu:

 1. Biznesplan KREATOR
 2. Karta oceny biznesplanu KREATOR
 3. Standard oceny biznesplanów KREATOR
 4. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego KREATOR
 5. Oświadczenie dotyczące otrzymania pomocy de minimis KREATOR
 6. Oświadczenie dotyczące nieotrzymania pomocy de minimis KREATOR
 7. Formularz informacji de minimis KREATOR
 8. Zestawienie planowanych wydatków pomostowych KREATOR
 9. Oświadczenie dla osób z niepełnosprawnościami KREATOR
 10. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego KREATOR 
 11. Karty weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku pomostowego KREATOR
 12. Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego KREATOR
 13. Formularz rozliczenia transz pomost. KREATOR
 14. Oświadczenie Uczestnika Projektu o braku podwójnego finansowania KREATOR
 15. Oświadczenie małżonka dot. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania KREATOR
 16. Oświadczenie wystawcy weksla o zniesieniu, istnieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej KREATOR
 17. Oświadczenie dotyczące formy wyboru zabezpieczenia KREATOR
 18. Oświadczenie poręczyciela KREATOR
 19. Oświadczenie małżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie KREATOR
 20. Oświadczenie poręczyciela o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej KREATOR

Lista załączników do Biznesplanu KREATOR:

 1. Załącznik a do Biznesplanu – Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej KREATOR (wer. obow. od 15.10.2021)
 2. Załącznik b do Biznesplanu – Pomoc de minimis KREATOR
 3. Załącznik c do Biznesplanu – Formularz informacji de minimis KREATOR
 4. Załącznik d do Biznesplanu- Zestawienie towarów i usług KREATOR
 5. Załącznik f do Biznesplanu – Zbiór oświadczeń KREATOR (wersja obowiązująca od 18.06.2021)

Lista załączników do Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego KREATOR:

 1. Załącznik nr 3 do umowy pomostowej- Oświadczenie o aktualnych danych de minimis

 

Wersje archiwalne załączników:

Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego KREATORarch2

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego KREATOR

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W PROJEKCIE  „Kreator” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska

Załącznik f do Biznesplanu – Zbiór oświadczeń KREATOR

Karta oceny biznesplanu KREATOR

Karty weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku pomostowego KREATOR

Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego KREATORarch1

Załącznik a do Biznesplanu – Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej KREATOR