KRETOR – Jakie dokumenty trzeba złożyć by wziąć udział w rekrutacji, jak adresować kopertę

28 kwietnia 2021 / Możliwość komentowania KRETOR – Jakie dokumenty trzeba złożyć by wziąć udział w rekrutacji, jak adresować kopertę została wyłączona

aktualności Kreator

Szanowni Państwo,
Aby wziąć udział w rekrutacji w projekcie Kreator wystarczy wypełnić ( i dostarczyć do nas) tylko i wyłącznie Formularz rekrutacyjny (wypełnione części A, B i C). Jest to jedyny wymagany dokument w I etapie rekrutacji.

W przypadku składania drogą elektroniczną istnieją dwie ścieżki:

1) w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu ; obowiązujący adres mailowy: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com

2) w formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu, obowiązujący adres mailowy: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej i opisanej kopercie – wzór opisu koperty na grafice.