Stowarzyszenie Euro-Concret istnieje jako samodzielna komórka organizacyjna, mająca własną osobowość prawną od marca 2003 r. Wcześniej działaliśmy jako biuro, będące częścią innego podmiotu non-profit.

Ze względu na szerszy zakres podejmowanych działań, wykraczający poza zadania statutowe organizacji, zdecydowaliśmy się na samodzielność prawną.

Nasze Stowarzyszenie zajmuje się różnorodnymi działaniami związanymi z obszarem socjalnym. Dominującymi polami naszej aktywności są: opieka nad osobami starszymi i potrzebującymi, bezrobocie i problemy z nim związane, poradnictwo prawne i obywatelskie, wsparcie dla organizacji pozarządowych, dokształcanie oraz kształcenie dorosłych, profilaktyka uzależnień oraz profilaktyka zdrowia. Stowarzyszenie skupia się na wyszukiwaniu, aplikowaniu i realizacji określonych programów Unii Europejskiej, związanych z wyżej wymienionymi obszarami. Działania te stanowią wkład w tworzenie w naszym kraju standardów obowiązujących w krajach Wspólnoty, sprzyjają efektywnemu wykorzystaniu ich doświadczeń w budowaniu własnych modeli rozwiązań określonych problemów społecznych. Od roku 2004 współpracujemy na polu międzynarodowym odnośnie powrotu uchodźców i imigrantów z krajów byłego Związku Radzieckiego.

Na stałe współpracujemy z parasolową organizacją pożytku publicznego z Niemiec – Arbeiterwohlfahrt e.V. Kreisverband Bremerhaven e.V. Oprócz tego prowadzimy wspólne działania z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy i regionu Dolny Śląsk oraz całej Polski – Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila, Fundacja Pro-Test, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Fundacja Konsumentów, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, Stowarzyszenie dla Powiatu, RCWIP, Fundacja „Promyk Słońca”, Fundacja Eudajmonia, Polska Izba Młodych Przedsiębiorców – Wrocław, Stowarzyszenie Odra – Niemen, Fundacja Lex Cultura,Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja „Krzyżowa”, WSON, MOPS, Gmina Siechnice, Powiat Wrocławski, Gmina Wrocław, Związek Międzygminny Ślęza – Oława, Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., WROcomp, Terenowy Komitet Praw Dziecka z Jeleniej Góry oraz z organizacjami z Białorusi, Ukrainy, jak również z Estonii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny.

Prawa konsumenta to obszar, którym Euro-Concret zajmuje się od 2016r.

Działamy przede wszystkim w obszarze edukacji. Organizujemy i realizujemy szkolenia upowszechniające wiedzę konsumencką na terenie całego kraju. Promujemy prawa konsumenta wśród wszystkich grup społecznych. Włączamy się w różne inicjatywy mające na celu podniesienie wiedzy i świadomości prawnej wśród konsumentów.

Współpracujemy z rzecznikami konsumentów z terenu całego kraju, z organizacjami konsumenckimi, z jednostkami ministerialnymi, samorządu terytorialnego oraz z biznesem.

 

Od 2022r. jesteśmy współinicjatorem powstania i członkiem Forum Organizacji Konsumenckich FORKON zrzeszającym największe polskie organizacje zajmujące się ochroną praw konsumentów.

Przeczytaj nasz STATUT.
Do ściągnięcia w formacie .odt  (OpenDocumentFormat) lub w formacie .pdf (Acrobat)