Prawa konsumenta to obszar, którym Euro-Concret zajmuje się od 2016r.

Działamy przede wszystkim w obszarze edukacji. Organizujemy i realizujemy szkolenia upowszechniające wiedzę konsumencką na terenie całego kraju. Promujemy prawa konsumenta wśród wszystkich grup społecznych. Włączamy się w różne inicjatywy mające na celu podniesienie wiedzy i świadomości prawnej wśród konsumentów.

Od początku naszej działalności w obszarze ochrony praw konsumentów zrealizowaliśmy kilkanaście projektów edukacyjnych finansowanych ze środków ministerialnych,  samorządowych lub UOKIK, m.in. dla młodzieży i seniorów. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z zakresu prawa konsumenckiego, jesteśmy współwydawcą kilku poradników konsumenckich.

Współpracujemy z rzecznikami konsumentów z terenu całego kraju, z organizacjami konsumenckimi, z jednostkami ministerialnymi, samorządu terytorialnego oraz z biznesem.

Od 2022r. jesteśmy współinicjatorem powstania i członkiem Forum Organizacji Konsumenckich FORKON zrzeszającym największe polskie organizacje zajmujące się ochroną praw konsumentów.

§
PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Z TERENU POWIATU WROCŁAWSKIEGO – Wiadomości konsumenckie cz.3 – publikacja bezpłatna- POBIERZ
§
PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Z TERENU POWIATU WROCŁAWSKIEGO – Wiadomości konsumenckie cz.2 – publikacja bezpłatna – POBIERZ
§
PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Z TERENU POWIATU WROCŁAWSKIEGO – Wiadomości konsumenckie cz.1  – publikcja bezpłatna – POBIERZ
§KONSUMENT W DOBIE PANDEMII. PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Z TERENU POWIATU WROCŁAWSKIEGO – publikacja bezpłatna – POBIERZ
§ JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ PRZEZ AKWIZYTORA – poradnik – publikacja bezpłatna – POBIERZ
§
Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy -PUBLIKACJA BEZPŁATNA – POBIERZ
§
Prawo rodzinne i opiekuńcze -PUBLIKACJA BEZPŁATNA – POBIERZ
§
Prawo spadkowe -PUBLIKACJA BEZPŁATNA – POBIERZ
§
Treść stosunku pracy -PUBLIKACJA BEZPŁATNA – POBIERZ
§
Ubezpieczenie emerytalne -PUBLIKACJA BEZPŁATNA – POBIERZ
§
Ubezpieczenie rentowe i chorobowe -PUBLIKACJA BEZPŁATNA – POBIERZ