W partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aquila, które od lat działa na rzecz konsumentów, rozpoczynamy realizację projektu pn. „Powołanie Rady Konsumenckich Organizacji Pozarządowych i rzecznictwo dla sektora”. Jest to projekt sektorowy,  w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy norweskich i EOG.

Naszym celem jest wzmocnienie pozarządowych organizacji zajmujących się ochroną praw konsumenta w Polsce poprzez:

  • powołanie Rady Konsumenckich Organizacji Pozarządowych,
  •  przygotowanie projektu nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wprowadzającej fundusz finansujący organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw konsumenta oraz działania zmierzające do wprowadzenia nowelizacji w życie.

KONFERENCJA DOTYCZĄCA PROJEKTU

Pod koniec października 2021 roku zorganizowaliśmy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego konferencję dotyczącą projektu „Powołanie Rady Konsumenckich Organizacji Pozarządowych i rzecznictwo dla sektora” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Według raportu „Consumer Conditions Survey: Consumers at home in the single market – 2021 edition”, odsetek konsumentów doświadczających problemów związanych z produktami i usługami w Polsce wynosi 27,2% i jest drugim najwyższym w Europie. Roczna kwota szkód konsumenckich w Polsce to zaś około 1,5 mld EUR rocznie .

Z drugiej strony, polskie organizacje konsumenckie są ponad 100 razy mniej dofinansowane niż europejscy liderzy . Jednocześnie niemal połowa Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów pracuje najwyżej na pół etatu. Dostęp do skutecznego wsparcia instytucjonalnego w przypadku sporu z przedsiębiorcą jest więc dla przeciętnego konsumenta mocno ograniczony.

 

– Pierwszym krokiem do skutecznej zmiany systemowej jest powołanie Rady Konsumenckich Organizacji Pozarządowych, w skład której powinno wejść około 10 organizacji aktywnie działających dziś w obszarze praw konsumenta, nieposiadających jednak obecnie żadnego ciała reprezentującego ich wspólne interesy. Istnienie RKOP wzmocni cały sektor, z czego korzyści odczują bezpośrednio konsumenci – podkreślała podczas konferencji Małgorzata Miś, Prezes Stowarzyszenia Aquila.

 

Drugim elementem projektu jest stworzenie mechanizmu zapewniającego stabilność finansową, a tym samym wzmocnienie konsumenckich organizacji pozarządowych. Obecnie organizacje takie są bardzo zależne od dotacji projektowych, które nie zapewniają stabilności finansowej i organizacyjnej, a jednocześnie w dużej części ograniczają beneficjentów do realizacji zadań wyznaczonych przez grantodawców – wyjaśniał Maciej Nakonieczny, przedstawiciel Stowarzyszenia Euro-Concret, współorganizującego konferencję.

 

Podczas wydarzenia zwracano również uwagę na to, że proponowane zmiany pozwolą lepiej wykorzystywać w legislacji wiedzę i praktyczne doświadczenie podmiotów, które na co dzień zajmują się realną pomocą konsumentom. – To właśnie tam, w bieżącym kontakcie z konsumentami najlepiej widać, jakie są ich problemy i potrzeby. A te cały czas się zmieniają, co związane jest chociażby z niezwykle dynamicznym rozwojem sektora e-commerce i nowych technologii, gdzie mamy do czynienia z nieznanymi wcześniej zagrożeniami – podkreślał Adrian Podgórny ze Stowarzyszenia Aquila, Koordynator Projektu „Powołanie Rady Konsumenckich Organizacji Pozarządowych i rzecznictwo dla sektora”, którego inaugurację stanowiła konferencja.

 

Podsumowując wydarzenie, prof. UWr dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego podkreślała z kolei wyjątkową rolę organizacji konsumenckich: –  Powinny one być tymi podmiotami, które są zawsze blisko konsumenta i wspierają go w poradnictwie, a także w dochodzeniu roszczeń. Aby wypełniać te ważne zadania w sposób ciągły i nieprzerwany, konieczne jest zapewnienie im także ciągłego i trwałego finansowania, niezależnie od doraźnego i tzw. projektowego, które występuje obecnie. Wszystko po to, by prawo konsumenckie nie było „martwą literą prawa”, ale w każdym przypadku naruszenia tego prawa i tym samym interesów konsumentów było podstawą do skutecznego zastosowania przewidzianych w nim sankcji oraz  przywrócenia stanu sprzed nadużycia  poprzez skuteczne dochodzenie roszczeń, przy istotnym wsparciu organizacji konsumenckich.

Projekt „Powołanie Rady Konsumenckich Organizacji Pozarządowych i rzecznictwo dla sektora” realizowany jest przez Stowarzyszenie Aquila we współpracy ze Stowarzyszeniem Euro-Concret. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Organizacje chętne do przystąpienia do RKOP mogą kontaktować się w tej sprawie przez skrzynkę mailową projekt.rkop@gmail.com.

Całość nagrania z konferencji dostępna jest na stronie internetowej :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAVTzSksTjlfOlZCloNKjsT4T6bm4WQKa.