MAM PRAWA I NIE ZAWAHAM SIĘ ICH UŻYĆ- Zajęcia z zakresu prawa konsumenckiego oraz pomoc konsumentom seniorom

Zapraszamy na stronę projektu…

0 komentarzy

Absens Carens -Dotacje 30plus

0 komentarzy

Mam prawa i nie zawaham się ich użyć – wydanie 3 kwartalników oraz szkolenia z zakresu praw konsumenta dla młodzieży z obszaru powiatu wrocławskiego

Zapraszamy na stronę projektu

0 komentarzy

Kreator – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska

„Kreator” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska. Weź dotację w swoje ręce! Ponad 38K na założenie firmy!   Zapraszamy na stronę projektu

0 komentarzy

Konsumenckie Centrum E-porad

Zapraszamy na podstronę nowego projektu: Konsumenckie Centrum E-porad

0 komentarzy

Level Up

-kompleksowy program nabywania kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców ziemi dzierżoniowsko-kłodzko-ząbkowickiej

0 komentarzy

Dotacje 2018 -Absens Carens

ABSENS CARENS Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy!!! do 41 000 zł !!! Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Polską Izbą Młodych Przedsiębiorców

0 komentarzy

Konsumenci seniorzy a sprzedaż bezpośrednia – prawa i zagrożenia.

Stowarzyszenie Euro-Concret wraz z Partnerem Stowarzyszeniem Aquila, w okresie od 20.11.2017 do 31.12.2017, realizuje, w oparciu o środki finansowe przyznane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zadanie publiczne pn. Konsumenci seniorzy a sprzedaż bezpośrednia – prawa i zagrożenia.

0 komentarzy

„Akademia TIK na TAK”

„Akademia TIK na TAK” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Pomorze Zachodnie.

0 komentarzy

„KKPO – Kompleksowy Komputerowy Program Odnowy”

– projekt szkoleniowy w zakresie nauki obsługi technologii informacyjno-komunikacyjnych Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne, Osi Priorytetowej V Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

0 komentarzy

 

Tytuł projektu: „PER ASPERA AD ASTRA- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych”

Źródło dofinansowania: Działanie 6.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji : 01.11.2012-31.08.2014

 

Tytuł projektu: „MENTOR – KOMPLEKSOWY PROJEKT WSPARCIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Źródło dofinansowania: Działanie 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 01.06.2013-31.03.2015

 

Tytuł projektu: „KOMPUTER SZ@NSĄ DLA OSÓB 50+” WROCŁAW

Źródło dofinansowania: Działanie 9.6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji : 01.01.2013 – 31.12.2014

 

Tytuł projektu: „KOMPUTER 50+” DOLNY ŚLĄSK

Źródło dofinansowania: Działanie 9.6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji : 01.10.2013 – 30.06.2015

 

Tytuł projektu: „LEVEL – AKADEMIA KOMPUTEROWA” DOLNY ŚLĄSK

Źródło dofinansowania: Działanie 9.6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji : 01.07.2013 – 30.06.2015

 

Tytuł projektu:WIEŻA BABEL – KURS ZAAWANSOWANY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ROSYJSKIEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SIECHNICE”

Źródło dofinansowania: Działanie 9.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji : 01.09.2013 – 31.03.2014

 

Tytuł projektu:ROZWIĄŻ JĘZYK! – EDYCJA II. PODNIESIENIE KWALIFIKACJI JĘZYKOWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY SIECHNICE. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ROSYJSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM”

Źródło dofinansowania: Działanie 9.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji : 01.04.2014 – 31.10.2014

 

Tytuł projektu:WIEŻA BABEL EDYCJA II. PODNIESIENIE KWALIFIKACJI JĘZYKOWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY SIECHNICE. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Źródło dofinansowania: Działanie 9.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji : 01.04.2014 – 31.10.2014

 

Tytuł projektu: „Z POLSKĄ DO NOWOCZESNOIŚCI. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W SŁOBODZIE RASZKÓW”

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Okres realizacji : 01.03.2014-31.12.2014

 

Tytuł projektu: „SZANSA NA SUKCES-KOMPLEKSOWY PROJEKT WSPARCIA SAMOZATRUDNIENIA OSÓB PO 45 ROKU ŻYCIA”

Źródło dofinansowania : Działanie 6.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji : 01.11.2010-30.09.2012

 

Tytuł projektu : „PRACA NA WŁASNY RACHUNEK-KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIKÓW BRANŻ RESTRUKTURYZOWANYCH I MODERNIZOWANYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU”

Źródło dofinansowania : Działanie 6.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji : 01.07.2010-31.06.2012

 

Tytuł projektu: „BIZNES2012. – KOMPLEKSOWY PROJEKT WSPARCIA SAMOZATRUDNIENIA OSÓB PO 45 ROKU ŻYCIA W BRANŻACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ I PRZEPROWADZENIEM MISTRZOSTW EUROPY WE WROCŁAWIU.

Źródło dofinansowania : Działanie 6.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Ramy czasowe projektu: 01.11.2010- 31.10.2012

 

Tytuł projektu: „SIEĆ PUNKTÓW POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA – OŁAWA”

Źródło dofinansowania: Działanie 5.4.2 Program operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 01.01.2009 – 28.02.2012

 

Tytuł projektu: „45+ – ZINTEGROWANY PROJEKT WSPARCIA SAMOZATRUDNIENIA OSÓB PO 45 ROKU ŻYCIA”

Źródło dofinansowania : Działanie 6.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji : 01.09.2010-30.09.2012

 

Tytuł projektu: „MOBILNE INKUBATORY NGO – BEZPŁATNE KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 13 POWIATÓW DOLNEGO ŚLĄSKA”

Źródło dofinansowania: Działanie 5.4.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 01.01.2012-31.12.2013

 

Tytuł projektu: „BADANIA PILOTAŻOWE ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ ŻYCIOWĄ OFIAR NAZIZMU”

Źródło dofinansowania: Stiftung EVZ, Berlin, Niemcy
Okres realizacji: 01.11.2013-01.01.2014

 

Tytuł projektu: „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA-DOKUMENTOWANIE RELACJI ŻOŁNIERZY AK NA KRESACH”

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Okres realizacji: 01.06.2012-15.12.2012

 

Tytuł projektu: „NAUCZYCIEL-PRZEWODNIK PO POLSKOŚCI. WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI NA LITWIE

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Okres realizacji: 16.05.2012-31.12.2012

 

Tytuł projektu: „INFORMACJA –INTEGRACJA. STAŻE I WARSZTATY DLA POLAKÓW Z RÓŻNYCH REGIONÓW MOŁDAWII”

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Okres realizacji: 01.06.2012-30.11.2012

 

Tytuł projektu: „BIOPALIWA SZANSĄ NA SAMOWYSTARCZALNOŚĆ”

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Okres realizacji: 01.06.2011-31.12.2011

 

Tytuł projektu: „SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE”

Źródło dofinansowania: Działanie 9.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 2008

 

Tytuł projektu: „MOSTY – BUDOWA MIĘDZYNARODOWEJ SIECI WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W OBSZARZE PRACY Z MIGRANTAMI I UCHODŹCAMI”

Źródło dofinansowania: Fundacja Batorego
Okres realizacji: 2009

 

Tytuł projektu: „KONWENT 12 METROPOLII”

Źródło dofinansowania: Gmina Wrocław
Okres realizacji: 01.08.2007 – 31.08.2007

 

Tytuł projektu: „KOBIETY BEZ BARIER”

Źródło dofinansowania: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich    Działanie 1.6
Okres realizacji: 2005-2007

 

Tytuł projektu: „USŁUGI PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZE JAKO SZANSA NA UDZIAŁ W EUROPEJSKIM WOLNYM RYNKU PRACY”

Źródło dofinansowania: Europejski Program Edukacyjny Leonardo da Vinci
Okres realizacji: 2005

 

Tytuł projektu: „DOKSZTAŁCANIE W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DLA RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Źródło dofinansowania: Stiftung Aktion Erinnerung
Okres realizacji: 15.11.2003 – 15.11.2005

 

Tytuł projektu: ZACHOWAĆ WSPOMNIENIA – OPIEKA ŚRODOWISKOWA DLA OSÓB STARSZYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRACOWNIKÓW PRZYMUSOWYCH Z CZASÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ”

Źródło dofinansowania: środki Fundacji Die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunf
Okres realizacji: 01.04.2009 – 31.03.2011

 

Tytuł projektu: KOMPUTER TWOJĄ SZ@NSĄ” – Legnickie Pole

Źródło dofinansowania: Działanie 9.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 01.04.2009-30.09.2009

 

Tytuł projektu: „AKADEMIA EDUKACJI LOKALNEJ” – Gmina Czernica

Źródło dofinansowania: Działanie 9.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 01.10.2008 – 31.03.2009

 

Tytuł projektu: „KWALIFIKACJE JĘZYKOWE – ODPOWIEDŹ NA WYMAGANIA RYNKU PRACY” ” – GMINA CZERNICA

Źródło dofinansowania: Działanie 9.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 01.10.2008 – 31.03.2009

 

Tytuł projektu: „SATURN – DOŚĆ NIELEGALNEGO ŻYCIA. POWRÓT DO LEGALNOŚCI”

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Uchodźczy
Okres realizacji: 01.04.2009 – 30.09.2011

 

Tytuł projektu: „MOJA DROGA POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ”

Źródło dofinansowania: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.6
Okres realizacji: 01.01.2008 – 28.02.2009

 

Tytuł projektu: „KOMPUTER TWOJĄ SZ@NSĄ” – GMINA CZERNICA

Źródło dofinansowania: Działanie 9.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 01.10.2008 – 31.03.2009

 

Tytuł projektu: ROZWIĄŻ JĘZYK! – PODNIESIENIE KWALIFIKACJI JĘZYKOWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY SIECHNICE. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ROSYJSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM”

Źródło dofinansowania: Działanie 9.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.07.2013

 

Tytuł projektu: „NIE BÓJ SIĘ PYTAĆ – CYKL WYKŁADÓW I SZKOLEŃ POŚWIĘCONYCH CHOROBIE ALZHEIMERA”

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lat 2013 – 2014
Okres realizacji : 01.06.2013- 31.12.2013

 

Tytuł projektu: „STANDARYZACJA DZIAŁALNOŚCI WROCŁAWSKIEGO SEKTORA POZARZĄDOWEGO”

Źródło dofinansowania: Działanie 5.4.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 01.07.2012-31.05.2014

 

Tytuł projektu: „KOMPUTER PO 60-TCE – ZAGNIJ WNUCZKA, NAUCZ SĄSIADA!”

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lat 2013 – 2014
Okres realizacji : 01.08.2014- 31.12.2014

 

Tytuł projektu: „LEVEL UP!!! Program wsparcia umiejętności TIK mieszkańców Wielkopolski”

Źródło dofinansowania: regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego Działania 08.02.
Okres realizacji : 01.02.2016- 31.01.2017