Stowarzyszenie Euro-Concret, w terminie od 01.04.2019 do 31.12.2019, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, realizuje projekt pt. „Mądry senior przed szkodą – zajęcia z prawa konsumenckiego dla seniorów z województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego”

Szkolenia realizowane w ramach projektu są bezpłatne i organizowane są w siedzibie zainteresowanych podmiotów.

Obszar objęty projektem to tereny województw: DOLNOŚLĄSKIEGO, OPOLSKIEGO I ŚLĄSKIEGO.

 

Projekt zakłada realizację następujących działań:

1. Przeprowadzenie szkoleń dla seniorów (osób w wieku 60+)z zakresu wybranych aspektów prawa konsumenckiego, z uwzględnieniem produktów rynku finansowego. Zajęcia będą przeprowadzone w siedzibach podmiotów zainteresowanych organizacją spotkania (kluby seniora, uniwersytety III wieku, stowarzyszenia, fundacje, inne formalne i nieformalne grupy osób starszych).

W ramach prowadzonego szkolenia poruszana jest m.in. tematyka nieuczciwych praktyk, technik manipulacyjnych stosowanych przez nieuczciwych przedsiębiorców na różnego rodzaju spotkaniach sprzedażowych ( w tym organizowane wyjazdy itp.), prezentacjach, pokazach, którzy bazując na uczciwości, ufności, otwartości i szczerości osób starszych w sposób cyniczny naciągają seniorów na zakup zbędnych produktów czy usług.
Szkolenia organizowane są również we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i Policją.

2. Przygotowanie 4 poradników z serii „Mądry senior przed szkodą, w obszarach: konsument senior a reklamacja, konsument senior w internecie, konsument senior na rynku usług telekomunikacyjnych, konsument senior na pokazie.
W materiałach zwarte będą także dane kontaktowe do głównych organizacji, które świadczą bezpłatną pomoc prawną w sprawach konsumenckich
(dystrybucja poradników m.in. na szkoleniach, wersje elektroniczne do pobrania)

3. Przygotowanie i dystrybucja ( w formie elektronicznej) materiałów informacyjnych dla seniorów-konsumentów, dotyczących praw konsumentów z danymi kontaktowymi do głównych organizacji (specjalistycznych jednostek publicznych i pozarządowych), które świadczą bezpłatną pomoc prawną w sprawach konsumenckich polegającą na pomocy prawnej w skomplikowanych bądź specjalistycznych sprawach, bądź też takich, w których niezbędne jest przygotowanie wystąpień pisemnych czy procesowych.

4. Infolinia konsumencka – czynna w miesiącach wrzesień, październik, listopad i grudzień 2019r. – dla wszystkich uczestników szkoleń (konsultacje prawnicze spraw indywidualnych)

 

Przykładowa tematyka poruszana podczas realizowanych przez nas zajęć:

1. Podstawowe prawa konsumenta
2. Podstawowe aspekty prawa umów – praktyczne wskazówki,
3. Jak reklamować towary czyli omówienie gwarancji i rękojmi,
4. Umowy zawierane na odległość – co należy wiedzieć,
5. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, działalność akwizytorów, a nieuczciwe praktyki podczas pokazów, przy sprzedaży usług telekomunikacyjnych, prądu, gazu, garnków, pościeli itp.
6. Nieuczciwe praktyki operatorów telekomunikacyjnych
7. Zmiana dostawcy energii/ gazu w praktyce
8. Prawa konsumenta w przypadku usług turystycznych
9. Podstawowe pojęcia dotyczące produktów finansowych
10. Zaciąganie zobowiązań na rynku finansowym
11. Ubezpieczenia i produktu ubezpieczeniowo-inwestycyjne
12. Inwestowanie na rynku finansowym i ryzyka
13. Wybrane ubezpieczenia na rynku i ich praktyczne zastosowanie

Program szkolenia jest modyfikowany stosownie do grupy odbiorców (grupy szkoleniowej).

Osoby przygotowujące i prowadzące zajęcia to prawnicy w wieloletnim doświadczeniem posiadający stosowne przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne oraz doświadczenie w udzielaniu porad prawnych konsumentom i w prowadzeniu zajęć dla konsumentów-seniorów. Posiadane doświadczenie pozwala ocenić z jakiego rodzaju sytuacjami konsumenci mają najczęściej problem oraz jakiego rodzaju nieuczciwe praktyki rynkowe są wobec nich stosowane. Doświadczenie dydaktyczne pozwala na przygotowanie zajęć na poziomie dostosowanym do odbiorcy.

 

Szczegółowych informacji nt. merytoryki i spraw organizacyjnych dotyczących szkoleń udzielamy telefonicznie i mailowo:

tel. 500 520 027
e-mail: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

 

Logo Euro-Concret