Stowarzyszenie Euro-Concret, w okresie od 14.10.2019 do 31.12.2019, w oparciu o dofinansowanie ze środków Gminy Wrocław, realizuje zadanie publiczne pn. „Świadomy Konsument – zajęcia dla uczniów z terenu miasta Wrocławia. Edycja III.”

W ramach projektu założone zostało przeprowadzenie 25  szkoleń z zakresu wybranych aspektów prawa konsumenckiego dla uczniów i nauczycieli wrocławskich szkół (podstawowych lub/i średnich lub/i branżowych).

 

Cele projektu:

  • podnoszenie świadomości prawnej młodych konsumentów i nauczycieli
  • ułatwienie młodym konsumentom kontaktu ze specjalistycznymi jednostkami publicznymi i pozarządowymi, które świadczą pomoc prawną w zakresie związanym z ochroną praw konsumenckich.

 

 

Wykaz placówek szkolnych objętych wsparciem w ramach III edycji projektu:
  1. Liceum Ogólnokształcące nr 1 we Wrocławiu – terminy spotkań: 22.11.2019 g. 9.50-12.35 i 02.12.2019 g. 11.00-12.35
  2. Zespół Szkół nr 8 we Wrocławiu – terminy spotkań: 18.11.2019 g.8.50-14.15 i 20.11.2019 g.10.35-15.05
  3.  Liceum Ogólnokształcące nr 10 we Wrocławiu – terminy spotkań: 26.11.2019 g.12.45-13.30, 27.11.2019 g.11.50-12.35 i 28.11.2019 g.8.55-9.40
  4. Zespół Szkół nr 3 we Wrocławiu – terminy spotkań: 03.12.2019 g.9.15-13.45

 

 

Projekt finansowany jest ze środków Gminy Wrocław w ramach Art. 19a Ustawy z dnia 24. kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

Logo Euro-Concret