Myślisz o założeniu własnej firmy? Masz ciekawy pomysł, chęci do działania, chcesz się usamodzielnić, pracować na swoim i rozpocząć fascynującą przygodę z biznesem? Jesteś bezrobotny, nie masz wyższego wykształcenia, czy jesteś osobą niepełnosprawną lub jesteś po 50-tce – to nawet lepiej – to właśnie do Ciebie szczególnie kierujemy tą ofertę!

Każdy ma szanse na sukces!!!

Koniecznie zgłoś się do nas!!! Oferujemy kompleksowe wsparcie i pomoc w założeniu własnego biznesu. Nauczymy Cię i doradzimy jak prowadzić firmę! Otrzymasz pomoc finansową!

Dzięki naszej pomocy powstało już 200 firm. Warto nam zaufać!

„Szansa na sukces – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia”

Cel Projektu – zwiększenie poziomu samozatrudnienia, o co najmniej 39 osób z grupy docelowej na obszarze 10 powiatów objętych projektem w okresie od 01.2017 do 08.2018.

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 r.– sierpień 2018 r.

Zakwalifikowany Uczestnik może otrzymać ponad 33 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy!!!

DO KOGO SKIEROWANE JEST WSPARCIE:

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

1. ukończyły 30 rok życia
2. zamieszkują w jednym z następujących powiatów: lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, lubański, złotoryjski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, kamiennogórski, strzeliński
3. pozostają bez zatrudnienia (zarówno osoby zarejestrowane, jako bezrobotne w PUP, jak i niezarejestrowane)
4. znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli:

 • i/lub kobieta
 • i/lub osoba, która ukończyła 50 r.ż.
 • i/lub osoba niepełnosprawna
 • i/lub osoba długotrwale bezrobotna (powyżej 12 m-cy)
 • i/lub osoba z wykształceniem maksymalnie średnim (do matury włącznie)

5. nie posiadają aktywnego wpisu do CEIDG/KRS/nie prowadzące innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
6. w ciągu ostatnich 3 lat nie uzyskały dotacji na działalność z funduszy publicznych (projekty w ramach funduszy strukturalnych UE, dotacje z powiatowych urzędów pracy)

Priorytet będą miał osoby z niepełnosprawnościami, kobiety i osoby z obszarów wiejskich.

Uwaga: Kryteria z punktów 1-6 muszą być spełnione łącznie, przy czym w punkcie 4 wystarczy spełniać jeden warunek (podkryterium).

Wyłączeniu ze wsparcia podlegają rolnicy posiadający gospodarstwo rolne powyżej 2 ha przeliczeniowych.

Szczegóły w regulaminie projektu. Regulamin dostępny jest w zakładce DOKUMENTY.

DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU OFERUJEMY:

 • bezpłatne szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  – PRAWO, PODATKI, MARKETING (zapewniamy wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu)
 • bezpłatne doradztwo indywidualne m.in. z zakresu zakładania firmy,
  pisania biznesplanów i wniosków o dotacje
 • dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – do 22 000 zł na firmę
  dla min. 39 uczestników/czek projektu. Wkład własny nie jest wymagany!
 • wsparcie finansowe (pomostowe) do 987,73 zł na miesiąc, udzielane przez okres do 12 miesięcy
  (łącznie 11 852,76 zł) od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  przeznaczone na pokrycie podstawowych, bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności

Szczegóły w regulaminie projektu. Regulamin dostępny jest w zakładce DOKUMENTY.