Aspekty finansowo-księgowe w organizacjach pozarządowych -PUBLIKACJA BEZPŁATNA – POBIERZ

Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych -PUBLIKACJA BEZPŁATNA – POBIERZ

Mobilne Inkubatory NGO -PUBLIKACJA BEZPŁATNA – POBIERZ

Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe -PUBLIKACJA BEZPŁATNA – POBIERZ

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych -PUBLIKACJA BEZPŁATNA – POBIERZ