ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – DORADCA ZAWODOWY

1 października 2021 / Możliwość komentowania ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – DORADCA ZAWODOWY została wyłączona

aktualności

W związku z realizacją projektu pt. „Absens carens– kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska” zapraszamy do przesłania na adres mailowy stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com lub złożenia w biurze projektu (tj. ul. Kościuszki 35a 50-011 Wrocław) wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na opisaną poniżej  usługę ekspercką polegającej na:

  1. a) zbadaniu przez Doradcę zawodowego predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej przez kandydatów do udziału w projekcie „Absens carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego2014-2020
  2. b) przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami/kandydatkami;
  3. c) opracowaniu do opisanych powyżej rozmów kwalifikacyjnych materiałów testujących
  4. d) przygotowaniu wg załączonego wzoru oceny predyspozycji kandydata do udziału w projekcie -Karta oceny predyspozycji kandydata wraz z dziennikiem doradztwa zawodowego i Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych. (załączniki do zapytania znajdują się tu: Regulamin Projektu i inne dokumenty – euro-concret)

Jednocześnie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie oszacowanie wartości  usługi, która zostanie zrealizowana w ramach niniejszego projektu.

Oferty prosimy przesyłać do 8 października 2021r.

  zaproszenie do składania ofert – doradca zawodowy